Kundaliniyoga

 

Yoga är ett väl beprövat system för personlighetsutveckling – mer än 5000 år gammalt! Ordet yoga är sanskrit och betyder förening, förening mellan din fysiska kropp och ditt inre, din själ.

 

Kundaliniyoga är en av de ursprungliga yogaformerna från Indien. Den har utövats på samma sätt i alla tider och kom till västvärlden i slutet av 1960-talet med en indisk mästare, Yogi Bhajan.


I kundaliniyoga används en kombination av rörelser, kroppsställningar, medveten andning, ljud i form av mantran och ibland gong, meditationer och avslappning i en förutbestämd ordning.

Ordningen, det bestämda mönstret , är sedan urminnes tider utprövat för viss bestämd effekt på kroppen, dina organ, din sinnesstämning. Det är en skonsam men effektiv träningsform ofta kallad för hushållsyoga då den är enkel att ta till sig och utöva i vardagen.

 

Kundaliniyoga ökar din självkännedom och medvetenhet både kroppsligt och själsligt, den kallas för medvetenhetens yoga. Yogan har många positiva effekter på din kropp. Din ämnesomsättning ökar, ditt blodtryck balanseras, immunförsvaret strärks, din lungkapacitet ökar (vilket är bra för astmatiker och allergiker), din hållning förbättras, du stärker kotpelare och leder, blir mer rörlig. Ditt lugn ökar och du blir mer mentalt avslappnad. I yogan strävar vi efter att lösa upp blockeringar, öka energi fysiskt och psykiskt samt balansera dig som helhet och öka din kontakt med dig själv.


Kathleen Ginyard | Ängsbacken Övre - 614 92 Söderköping | +46 709-58 96 45 | info@ginyardproduction.se