ginyard production

skapar möjlighet för dig att hitta din egen kreativa process i livet och redskap för välbefinnande och balans i din vardag!


Drivs av mig, Kathleen Ginyard.

Jag är Kultur- och medieproducent, beteendevetare, pedagog och arbetar med utredning/utvärdering samt är även internationellt certifierad yoga- och meditationslärare inom kundaliniyoga.


Min tanke

är att kunna få dela med mig av mina egna erfarenheter och upplevelser inom alla mina kompetenser.

Jag har alltid arbetat med och för människor. I vård-, omsorgs-, serviceyrken. Där har funnits praktiska och påtagliga möten som gett och ger mig mycket erfarenhet om hur vi människor fungerar, som individer och i grupp. Den kunskapen och de erfarenheterna har jag stor nytta av i mitt nuvarande arbete som Kultur- och medieproducent samt Kundaliniyoga- och meditationslärare.

 

Arbetsområden:

 • Samordnare/projektledare/producent/arrangör
 • Administratör
 • Pedagogisk verksamhet
 • Utredning-utvärdering
 • Beteendevetare
 • Föreläsare
 • Utställningsguide

Kulturpedagogisk utrednings- och utställningsverksamhet i projektform.

 • pedagogiska program för museer, företag, kommuner och landsting
 • utställningsproduktion
 • projektledning
 • kvalitativa utvärderingar

Helhet och samordning, förmedla/gestalta kunskap och information

 

kommunikation

kunskap

kultur
Varmt välkommen!