MIN TANKE

 

 

Min tanke..

.. är att kunna få dela med mig av mina egna erfarenheter och upplevelser inom alla mina kompetenser. Speciellt inom att förmedla kundaliniyoga till de som önskar arbeta med att nå inre ro och stillhet samtidigt som kroppen får träna sin styrka och smidighet. Yoga är en metod för att få kropp, sinne och själ i balans med varandra på ett harmoniskt sätt. Min erfarenhet av yoga är också att den ger redskap för att skapa uttryck och bejaka lust och idéer, men också skapa riktning, se helheten och få struktur i den många gånger vindlande, trevande och gränslösa process som våra liv är. Om man är öppen och förutsättningslös i mötet med yoga uppstår oftast något positivt. Idéer dyker upp, tankar och reflektioner bearbetas och man lär känna sig själv på många olika nya sätt.

 

Yoga är ett sätt att umgås med och möta sig själv, att uppleva och förhålla sig till andra och omvärlden. Yoga är också gränsöverskridande, en källa till kommunikation och kunskap, där man verkligen får möjlighet att se sig själv och andra i nytt ljus.

 

 

Jag har alltid arbetat med och för människor. I vård-, omsorgs-, serviceyrken och nu också i kulturbranschen. Där har funnits praktiska och påtagliga möten som gett och ger mig mycket erfarenhet om hur vi människor fungerar, som individer och i grupp. Den kunskapen och de erfarenheterna har jag stor nytta av i mitt nuvarande arbete som yoga- och meditationslärare.

Mitt CV :

 

 

Kathleen Ginyard | Ängsbacken Övre - 614 92 Söderköping | +46 709-58 96 45 | info@ginyardproduction.se